:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 1102 razy Strona do wydruku

Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa z dnia 23 sierpnia 2007 rokuZarządzenie Nr 38 / 2007

Wójta Gminy Lipowa z dnia 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy za
I – sze półrocze 2007 roku .


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm./, oraz
art.197 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/ Dz.U.Nr 249 , poz.2104 z późn. zm. /


Wójt Gminy Lipowa zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I – sze półrocze 2007 roku w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 , przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy Lipowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Lista załączników do artykułu :

  informacja__z_wykonania_budetu_gminy_za_i_procze__2007_rok.doc 288 KB
  sprawozdanie__z_wykonania_planu_finansowego_za_i_procze__2007_roku.doc 29 KB
  dochody__wykonane_za__i_procze__2007_roku_..doc 86.5 KB
  wydatki__wykonane_za_i_procze__2007_roku_..doc 157 KB
  dochody_i_wydatki_gminnego_funduszu_ochrony_rodowiska_i_gospodarki_wodnej__za_i_procze__2007__roku_..doc 31 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-09-04 10:04 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0