:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 882 razy Strona do wydruku

Uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej


Uchwała nr IX/59/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 67 Statutu Gminy Lipowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. nr 67, poz. 1974),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Lipowa, zwaną dalej Komisją.

§ 2

1. Do zadań Komisji należy opracowanie projektów statutów sołectw Lipowa, Leśna, Twardorzeczka, Ostre, Sienna, Słotwina.
2. Komisja w swoich pracach uwzględni potrzeby społeczności w tym zakresie.
3. Komisja jest zobowiązana zakończyć prace do dnia 31.12.2007 r. i w tym terminie przedłożyć Radzie sprawozdanie ze swojej pracy wraz z projektami statutów.

§ 3

Ustala się następujący skład Komisji:

1) Wiesław Pióro - Przewodniczący Komisji,
2) Antonina Jasek - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Ewa Myrta - członek Komisji,
4) Zdzisław Setla - członek Komisji,
5) Adam Dudys - członek Komisji,
6) Andrzej Habdas - członek Komisji,
7) Czesław Miklusiak - członek Komisji

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-28 13:03 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0