:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 876 razy Strona do wydruku

Uchwał w sprawie przyjęcia zimowego utrzymania dróg


Uchwała Nr IX/58/07
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


w sprawie przyjęcia zimowego utrzymania dróg

Na podstawie art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
/tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz.115 z późn. zmianami ), oraz art. 8 ust.2a w związku
z art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142
poz.1591 z 2001 r./,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Lipowa do przyjęcia i prowadzenia zadań należących do właściwości
powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Lipowa.
2. Warunki realizacji oraz sposób finansowania przyjętego zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Lipowa, a Starostą Powiatu Żywieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-28 12:58 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0