:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 812 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa


Uchwała Nr IX/54/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego,


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wybór radnego Pana Wiesława Pióro na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Lipowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-28 12:41 dodanie artykułu