:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 830 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia współdziałania w wykonaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącej w zakres Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Ży


Uchwała nr VII/47/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 czerwca 2007 r.


w sprawie: zawarcia Porozumienia w sprawie współdziałania w wykonaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącej w zakres Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu Porozumienia w sprawie współdziałania w wykonaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącej w zakres Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-17 11:42 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0