:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 2227 razy Strona do wydruku

INFORMACJA


Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Lipowa, że każdy właściciel budynku zamieszkałego na terenie gminy ma ustawowy obowiązek do:

- zawarcia umowna wywóz śmieci,
• z przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Żywcu, ul. Bracka 51 tel.(033) 861-43-51

- oddawać śmieci segregowane oraz niesegregowane wg harmonogramu,
• dostępny na stronie internetowej tut. Urzędu, publikowany również w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lipowa nr.1
• prowadzić segregację śmieci: tworzywa, plastik, puszki, szkło, papier, odpady bio ( w specjalnym pojemniku z dopływem powietrza),

- wyposażyć nieruchomość w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych,
• kubły o pojemności 110L lub 240L, 1100L oraz worki do segregacji
(można nabyć u przewoźnika śmieci tj. PUK Żywiec).

- wydzielania z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne które można oddać
nieodpłatnie,
• zużyte baterie
- Szkoły Podstawowe na terenie gminy,
- Urząd Gminy Lipowa,
• leki przeterminowane
- Apteka „Św. Bartłomieja” w Lipowej
- Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Leśnej,

Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz sprzęt AGD
2 x każdego roku w miesiącu kwiecień i listopad,

> Kwiecień > mieszkańcy zgłaszają tel. (033) 861-43-51 w terminie 02.04.2007 – 13.03.2007 do przewoźnika tj. PUK Żywiec, natomiast w dniach 26-30.04.2007r przewoźnik realizuje zgłoszenia w terenie,
> Listopad > dokładne terminy podamy w następnych biuletynach

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, podłączenia budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości w przydomowa oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
• na podstawie indywidualnej umowy zbiorniki opróżnia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu teL. (033) 861-43-51
• na podstawie indywidualnej umowy zbiorniki opróżnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żywcu. (033) 861-40-51 do 52.

W razie pilnej potrzeby wszystkie śmieci przewoźnik odbiera na telefon od mieszkańców.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ze względu na jej rodzaj) punkty zbierające sprzęt to:

I. Apteka „Św. Bartłomieja”
34-324 Lipowa 1071

II. Sklep firmowy AVANS
34-324 Lipowa 461

W dalszym ciągu prowadzimy przyjęty w 2006 r. program dofinansowania do wywozu i utylizacji azbestu dla mieszkańców gminy.
W I etapie za 2006 r. programem objęliśmy 48 posesji i wywieziono do utylizacji 96 ton płyt azbestowych. Wszystkich chętnych którzy złożyli informację o wystąpieniu azbestu na posesji (wiosną 2006r przy nakazach podatkowych) i obecnie chcą skorzystać z programu mogą składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 50% do każdej tony z posesji.
Informacje o występowaniu azbestu przyjmujemy w dalszym ciągu.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-06-08 11:46 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0