:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 882 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do odbioru i przekazania oświadczeń lustracyjnych


Uchwała nr VI/39/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do odbioru i przekazania oświadczeń lustracyjnych


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz1591 z późn.zm.) oraz art. 4 pkt 32, art. 7 ust. 1 i 5, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218 poz. 1592 z póz.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do odbioru od Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy oświadczeń lustracyjnych i przekazania ich do Instytutu Pamięci Narodowej Biura Lustracyjnego zgodnie z przepisami ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-07 10:18 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0