:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 854 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego


Uchwała nr VI/38/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 kwietnia 2007 r.


w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz1591 z późn.zm.) oraz art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31, art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218 poz. 1592 z póz.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiadamia się Skarbnika Gminy Lipowa Panią Krystynę Piecuch o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Lipowa oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.
2. Informuje się Skarbnika Gminy, iż niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ust. 1, spowoduje skutek określony w art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-07 10:17 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0