:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 810 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr IV/18/06 na 2007 rok


Uchwała Nr V/31/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 marca 2007 roku


w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej Nr IV/18/06 na 2007 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz Uchwały Nr IV / 18 / 06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2006 roku


Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje :§ 1

Dodaje się w § 2 ust.2 , pkt.3 o treści :

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dodaje się w § 7, pkt.5 o treści :

- Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych
z realizacją projektu i programu z udziałem środków unijnych do wysokości planowanych wydatków.
§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 10a , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1.xls 186 KB
  zalacznik_nr_2.doc 47.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-07 09:15 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0