:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 838 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami)


Uchwała nr V/27/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami)


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) w wysokości 600 zł. (słownie: sześćset złotych).

§ 2

Wartość jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1.doc 35.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-02 09:28 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0