:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1036 razy Strona do wydruku

Ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Lipowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08. 03. 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z poźn. zm.),
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.), uchwały nr V/28/07 z dnia 13.03.2007r. w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Lipowej na rzecz Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie

ogłasza

przeznaczone do dzierżawy 180 m2 nieruchomości położonych w Leśnej Gmina Lipowa usytuowane przy ogrodzeniu trwałym boiska sportowego obok potoku Leśnianka.


Numer działki: 1388, 1389, 1390, 1391, 1392

Powierzchnia: 180 m2

Księga Wieczysta: 83238

Wartość: 1512,00 PLN miesięcznieNieruchomość położona bezpośrednio przy boisku sportowym na które prowadzi dogodny dojazd i szeroki wjazd. Od strony południa potok Leśnianka a od strony północnej granica
z zabudowaniami mieszalnymi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym aktualnie Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajdująca się w jednostce strukturalnej o symbolu – 8.22 Ups - ,,Tereny sportu i rekreacji”, i 8.20 ZZ - ,,Tereny łąk i zadrzewień”.

Nieruchomość oddana jest w dzierżawę z przeznaczeniem pod system stacji bazowych obsługujące telefony komórkowe.Lipowa, dnia 20. 03. 2007 r.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-03-21 10:13 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0