:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 906 razy Strona do wydruku

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prow


Zarządzenie nr 1 / 07
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 12 stycznia 2007 r.


w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.

Na podstawie art. 30, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm) w związku z uchwała nr IV/20/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” zarządzam, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się „Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Lipowa realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Lista wybranych ofert w drodze otwartego konkursu objętych dotacją podawana jest do publicznej wiadomości.

§ 3

Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy.

§ 4

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 4/06 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Lista załączników do artykułu :

  zal_1.doc 59 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-01-16 12:18 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0