:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1108 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2007r


Uchwała Nr III/8/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 grudnia 2006 rokuw sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku/ oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 U. z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. Nr 9 z 1997 r./


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:


1.Za wykupienie kwatery:

a) dla dziecka do 7 lat 10,00 zł + VAT 7%
b) jednoosobowej 170,66 zł + VAT 7%
c) dwuosobowej w pionie 266,83 zł + VAT 7%
d) dwuosobowej w poziomie 465,41 zł + VAT 7%

2.Za wykupienie miejsca pod grobowiec:

a ) 2 - osobowy w pionie 1.541,00 zł + VAT 7%
b) 2 - osobowy w poziomie 2.130,51 zł + VAT 7%

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII / 198 / 05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 6 grudnia 2005 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku oraz podlega powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:30 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0