:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 813 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy


Uchwała nr III/14/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 grudnia 2006 r.w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy


Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1

1. Powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lipowa wykonywanie za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lipowa, za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:15 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0