:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 825 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Sienna oraz taryfy na dostawę wody na terenie wsi Lipowa na 2007r


Uchwała nr III/13/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 grudnia 2006 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Sienna oraz taryfy na dostawę wody na terenie wsi Lipowa na 2007 r.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn.zm.).


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :


§ 1

Zatwierdza się taryfę za na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Sienna na 2007 r.:

1. wody za 1m3 w wysokości : 4,35 zł + 7% VAT
1. ścieków za 1m3 w wysokości : 4,04 zł + 7% VAT

§ 2

Zatwierdza się taryfę za na dostawę wody na terenie wsi Lipowa na 2007 r.:

za 1m3 w wysokości : 4,35 zł + 7% VAT

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXVIII/200/05 Rady Gminy Lipowa z dnia 6 grudnia 2005 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:13 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0