:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 795 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zakupu działek z przeznaczeniem pod przepompownie


Uchwała Nr II / 6 / 06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 listopada 2006 r.w sprawie: zakupu działek z przeznaczeniem pod przepompownie.


Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.. 1591 z 2001 r. z poźn. zm./


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1

Zakupić od

- P.P. Wiesław i Katarzyna Wyjadłowska zam. Żory, Osiedle Księcia Władysława 10D/15 z działki o nr 2238 około 550 m2 ( po dokonaniu geodezyjnego wydzielenia ) położonej w Lipowej objętej KW 95095 za cenę 20 zł/1 m 2 na mienie komunalne Gminy Lipowa.

§ 2

Nabyte działki zostaną przeznaczone pod przepompownie ścieków w Lipowej.

§ 3

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:10 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0