:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 1018 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych


Uchwała Nr II / 5 /06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 listopada 2006 r.w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość diet dla radnych:

1. Miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy – 1 400 zł.
2. Miesięczny ryczałt dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 500 zł.
3. Dieta dla Przewodniczącego Komisji Rady Gminy za każde posiedzenie komisji
- 200 zł.
4. Dieta dla radnego za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady Gminy za każde posiedzenie – 150 zł.
W powyższych kwotach ujęte są koszty przejazdu po terenie gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 23 listopada 2006 r.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:06 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0