:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Komisje artykuł wyświetlony 2149 razy Strona do wydruku

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego


1. Opiniuje lub występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie
tworzenia, funkcjonowania i likwidacji placówek kultury, bibliotek
oraz placówek wychowania przedszkolnego.
2. Analizuje projekty oraz wykonanie budżetu w zakresie kultury,
oświaty, sportu i turystyki.
3. Dokonuje określonych analiz pracy Ośrodka Opieki Społecznej.
4. Podejmuje działania w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego.


CZŁONKOWIE KOMISJI


Adam LACH
Przewodniczący

Andrzej HABDAS
Wiceprzewodniczący

Tomasz BEDNARZ
Członek Komisji

Adam DUDYS
Członek Komisji

Aleksander GREŃ
Członek Komisji

Kazimierz JAKUBIEC
Członek Komisji

Antonina JASEK
Członek Komisji

Jerzy KNAPEK
Członek Komisji

Zdzisław SETLA
Członek Komisji

Ewa TORZEWSKA-KOZIOŁ
Członek Komisji


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska


1. Dokonywanie ocen stanu rolnictwa na terenie gminy.
2. Prognozowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska,
ochrony przyrody i gospodarki wodnej.
3. Podejmowanie działań w celu poprawy porządku i czystości w gminie.


CZŁONKOWIE KOMISJI


Wiesław PIÓRO
Przewodniczący

Czesław MIKLUSIAK
Wiceprzewodniczący

Maria BIEGUN
Członek Komisji

Andrzej BINDA
Członek Komisji

Adam DUDYS
Członek Komisji

Andrzej HABDAS
Członek Komisji

Jerzy KNAPEK
Członek Komisji


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów


1. Wyraża opinie na temat projektu budżetu oraz jego realizacji.
2. Opiniuje projekty programów gospodarczych.
3. Wyraża opinie na temat stawek podatków lokalnych.
4. Opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Opiniuje wnioski Zarządu Gminy dotyczące zmian w budżecie
w trakcie roku budżetowego.


CZŁONKOWIE KOMISJIAleksander GREŃ
Przewodniczący

Kazimierz JAKUBIEC
Wiceprzewodniczący

Tomasz BEDNARZ
Członek Komisji

Jerzy KNAPEK
Członek Komisji

Adam LACH
Członek Komisji

Czesław MIKLUSIAK
Członek Komisji

Wiesław PIÓRO
Członek Komisji

Zdzisław SETLA
Członek Komisji

Ewa TORZEWSKA-KOZIOŁ
Członek Komisji


Komisja Rewizyjna


Celem jej działania jest kontrolowanie działalności
gminnych jednostek organizacyjnych.


CZŁONKOWIE KOMISJIAdam DUDYS
Przewodniczący

Tomasz BEDNARZ
Wiceprzewodniczący

Antonina JASEK
Członek Komisji

Zdzisław SETLA
Członek Komisji

Ewa TORZEWSKA-KOZIOŁ
Członek Komisji

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-26 15:28 dodanie artykułu
2 2006-12-01 11:36 zmiana treści
3 2007-08-23 09:13 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
4 2008-02-18 09:37 zmiana treści
5 2010-12-03 07:20 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
6 2011-01-05 13:33 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
7 2011-04-26 13:55 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
8 2011-06-14 08:32 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
9 2012-01-11 07:36 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
10 2012-01-24 07:31 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
11 2012-03-14 15:03 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
12 2012-03-14 15:08 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
13 2012-03-22 10:55 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
14 2012-06-19 11:35 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
15 2012-06-25 08:24 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
16 2012-07-03 14:59 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0