:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 837 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie posadowienia obelisku ku czci Jan Pawła II


Uchwała nr XLII/222/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 2 kwietnia 2006 r.


w sprawie posadowienia obelisku ku czci Jan Pawła II


Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z poźn.zm.)


dla uczczenia pamięci Wielkiego Polaka w historii naszego narodu oraz w hołdzie dla Jego nieprzemijających dokonań dla Polski i świata


Rada Gminy w Lipowej
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się o posadowieniu obelisku z tablicą pamiątkową ku czci Jana Pawła II w Lipowej następującej treści: „ TOTUS TUUS. W rocznicę śmierci Jana Pawła II mieszkańcy Gminy Lipowa”.
2. Obelisk zlokalizowany będzie w Centrum Lipowej, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-06-01 11:59 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0