:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 900 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa


UCHWAŁA nr XLI/217/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 7 marca 2006 r.


w sprawie: dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa.


Na podstawie art.18 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. nr 142,poz 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipowej postanawia :


§ 1

Przeznaczyć kwotę 10.000 zł z budżetu gminy na dofinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy Lipowa.

§ 2

Przyjąć „Regulamin dofinansowania za środków Gminy oraz z dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej usuwania odpadów zawierających azbest pochodzący z budynków mieszkalnych i gospodarczych „ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik.doc 44.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-15 13:42 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0