:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 855 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy


Uchwała nr XL/214/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 07 luty 2006 r.


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy.


Na podstawie art. 4, pkt. 1 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)


Rada Gminy w Lipowej
uchwala, co następuje:§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Lipowa z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

Upoważnienie nie obejmuje prawa do ustalania przez Przewodniczącego Rady Gminy wynagrodzenia Wójta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-02-17 13:00 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0