:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 855 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych


Uchwała nr XXXIX/2006/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28 grudnia 2005r.



w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych.


Na podst. art. 18, ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) w związku z art.43, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DZ. U. z 1991 r. nr 91, poz. 408 z późn. zm)


Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:



§1

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu z Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych.
Projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Osoba odpowiedzialna za dokument: Jagosz Adrian

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-01-12 13:26 dodanie artykułu



 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0