:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 834 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa


Uchwała nr XXXIX/203/05
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2005r.w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa


Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2, art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr32 z 1990r poz.191 z późn. zm.),

Rada Gminy w Lipowej
uchwala:§1.

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa parcel nr 233, 767, 885 o łącznej pow. 19.300 m2 położonych w Słotwinie, będących własnością Skarbu Państwa.


§2.

Powyższe parcele stanowią drogę: Słotwina przez wieś.

§3.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi karta inwentaryzacyjna nieruchomości.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba odpowiedzialna za dokument: Jagosz Adrian

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-01-12 13:11 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0