:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 881 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Lipowa w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w razie nieobecności Wójta na posiedzeniu Zgromadzenia


Uchwała Nr XXXIX/209/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Lipowa w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w razie nieobecności Wójta na posiedzeniu Zgromadzenia.


Na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) oraz § 12, ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz.U. Woj. Śląskiego z 1 grudnia 2005 r. nr 140, poz. 3484)


Rada Gminy w Lipowej
u c h w a l a, co następuje:§ 1

Powierza się na wniosek Wójta Gminy Lipowa Przewodniczącemu Rady Gminy w Lipowej Panu Jerzemu Knapkowi reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w razie nieobecności Wójta na posiedzeniu Zgromadzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za dokument: Jagosz Adrian


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-01-11 17:18 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0