:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1122 razy Strona do wydruku

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2006 rok


UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 198 / 05

Rady Gminy w Lipowej z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku/ oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 U. z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. Nr 9 z 1997 r./


Rada Gminy w Lipowej

u c h w a l a :


§ 1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:


1. Za wykupienie kwatery:

a) dla dziecka do 7 lat
10 zł

b) jednoosobowej
169,13 zł

c) dwuosobowej w pionie
264,45 zł

d) dwuosobowej w poziomie
461,25 zł


2. Za wykupienie miejsca pod grobowiec:

a ) 2 - osobowy w pionie
1527,25 zł

b) 2 - osobowy w poziomie
2111,50 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXV / 145 / 04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 30 listopada 2004 roku.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-12-14 09:23 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0