:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1213 razy Strona do wydruku

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE


wersja archiwalna

Lipowa dnia 22.08.2005 r


ZawiadomienieNa podstawie Ustawy z dnia 22.03.1990 r o pracownikach samorządowych ( Dz U z 2001 r Nr 142 poz. 1593 ) i Ustawy z dnia 06.05.2005 r o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty
( Dz U Nr 122 poz.1020 ) z 2005 r

Wójt Gminy Lipowa

ogłasza nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze :


1.Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy

1) obsługa działalności Rady Gminy i jej organów
2) sprawy wyborów do Rady Gminy , Wójta, Sejmu , Senatu, Prezydenta, Referenda , wyboru sołtysów i ławników
- organizacja zebrań wiejskich
3) sprawy oświaty , kultury , kultury fizycznej i sportu
4) ochrona zdrowia i porządku publicznego ,

- preferowane wykształcenie wyższe - administracja
- dobra znajomość języka obcego (wskazany j. niemiecki , j. angielski)

2. Stanowisko pracy ds. wymiaru podatku rolnego , leśnego
i nieruchomości


1) wymiar podatku rolnego i leśnego od jednostek państwowych ,
2) wymiar podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości dla sołectw : Lipowa , Leśna , Słotwina , Twardorzeczka ,
3) załatwianie spraw związanych z stosowaniem ulg, zwolnień oraz odwołań od wymiaru ,
4) kontrola w terenie zgodności złożonych deklaracji podatkowych ,

- preferowane wykształcenie wyższe – administracyjne lub ekonomiczne
- dobra znajomość języka obcego (wskazany j.niemiecki ,j. angielski )

3. Stanowisko pracy ds. obsługi klienta w Gminnym Centrum
Informacji


1) obsługa klienta w Gminnym Centrum Informacji
2) codzienna praca z osobami bezrobotnymi poszukującymi pracy,
3) przygotowanie warsztatów do prowadzenie zajęć z bezrobotnymi
- metod poszukiwania pracy
- tworzenia dokumentacji aplikacyjnej ( CV, list motywacyjny )
- autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna bezrobotnego,

- preferowane wykształcenie wyższe – administracyjne lub informatyczne
- wskazana znajomość języka obcego


Kandydaci do pracy na w/w stanowiska powinni cieszyć się nieposzlakowaną opinią moralną, pracownicy winni być uczciwi, rzetelni, przyzwoici, prawdomówni i opinią profesjonalną – cechować winna ich neutralność polityczna, obiektywizm, wiarygodność, a także poziom zaufania obywatela do urzędnika .


Wymagane dokumenty :
- CV
- odpis dyplomuTermin składania dokumentów do 05.09.2005 r w Urzędzie Gminy
w Lipowej sekretariat pokój Nr 13 .
Wójt Gminy
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-09-07 10:07 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2006-09-07 10:07 usunięcie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0