:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 786 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipowa


wersja archiwalna

Uchwała nr XXXIV/185/05
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 lipca 2005 roku.


w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipowa


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku póz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Lipowa uchwala
co następuje:


§1

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Lipowa, stanowiący załącznik nr 2 do Statutu Gminy Upowa zatwierdzony Uchwałą Vllt/38/03 Rady Gminy Upowa z dnia 24 czerwca 2003 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Lista załączników do artykułu :

  9a.doc 22.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-02-18 09:56 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2008-02-18 09:56 usunięcie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0