:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 875 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zakupu działki wraz z budynkiem


Uchwała Nr XXXIII/182/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 7 czerwca 2005r.


w sprawie: zakupu działki wraz z budynkiem


Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art.18 ust.2 pkt 9a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§1

1. Zakupić od Powiatu Żywieckiego działkę nr 4675/6 o pow. 1187m2 .objętą KW 118410 zabudowaną budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia , za łączną cenę ustaloną w drodze negocjacji z Zarządem Powiatu Żywieckiego w wysokości 55 .000,00 zł ( pięćdziesiąt pięć tysięcy ztotych ) przy czym:
- kwota 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych ) netto, zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy,
- kwota 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych ) netto, zostanie zapłacona do dnia 30.10.2006r.
2. Ponieść koszty przygotowania materiałów do sprzedaży nieruchomości.

§2

Nabyta działka z budynkiem zostanie przeznaczona na realizację celów publicznych.

§3

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań zmierzających do nabycia w/w nieruchomości, w szczególności do podpisania umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 12:47 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0