:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 864 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa


Uchwala nr XXX/179/05
Rady Gminy Lipowa
z dnia 26 kwietnia 2005r


w sprawie : wystąpienia z wnioskiem do Wojewody śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa


Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2 , art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr32 z 1990r poz.191 z późn. zm.),

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1.

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa parcel nr 1327, 3468,3968,4173,3917 o łącznej pow.8300m położonych w Lipowej, będących własnością Skarbu Państwa.

§2.

Powyższe parcele stanowią drogę łączącą dwa przysiółki Lipowa Podlas z Lipową Nadkościół o nazwie „k/ Adamusa".

§3.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi karata inwentaryzacyjna nieruchomości.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 12:39 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec



 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0