:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 1174 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rokUchwała Nr XXXIII / 184 / 05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 7 czerwca 2005 roku


w sprawie : zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku / oraz art.108 ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn.zm. / -

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje :


§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych gminy na 2005 rok o kwotę : 39.682 zł
następująco :

Dz.801. Oświata i wychowanie 39.682 zł
rozdz.80101. Szkoły podstawowe 11.711 zł
§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.564 zł
/ SP Leśna = 1.500 zł/
/ SP Sienna = 1.500 zł/
/ SP Tw-ka = 1.500 zł/
/ SP Lipowa = 1.064 zł/
§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 6.147 zł
/ SP Leśna = 3.277 zł /
/ SP Słotwina = 2.870 zł /

rozdz.80104. Przedszkola 2.400 zł
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.400 zł
/ P.Sienna = 1.200 zł/
/ P.Słotwina = 1.200 zł/

rozdz.80110. Gimnazja 25.571 zł
§ 0960. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500 zł
§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 24.071 zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę : 39.682 zł
następująco :

Dz.801. Oświata i wychowanie 39.682 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe 11.711 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 9.147 zł
/SP- Leśna = 4.777
SP- Tw - ka = 1.500
SP- Słotwina = 2.870/
§ 4220. Zakup środków żywności 1.064 zł
/ SP- Lipowa = 1.064 /
§ 4270 Zakup usług remontowych 1.500 zł
/ SP Sienna = 1.500 zł /

rozdz.80104. Przedszkola 2.400 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 2.400 zł
/ P.- Sienna = 1.200
P.- Słotwina = 1.200 /

rozdz.80110. Gimnazja 25.571 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.571 zł

§ 3

Po dokonaniu zmian wyszczególnionych w § 1 , 2 budżet Gminy na 2005 rok wynosi :
Dochody w wysokości : 16.096.470 zł
Wydatki w wysokości : 19.764.107 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 12:19 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0