:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 803 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie utworzenia i przystąpienia so Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


UCHWAŁA NrXXIX/176/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 29 marca 2005 roku


w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Na podstawie art.9 ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym/t.j.Dz.U.z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 zpóżn.zm. /, art.9 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia I996 roku o gospodarce komunalnej / Dz.U.z 1997 r., Nr 9 poz.43 z póżn.zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Wyraża zgodę na utworzenie wspólnie z innymi podmiotami oraz przystąpienia do nowotworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą PKS Żywiec beskidy Sp. z o.o z siedzibą w Żywcu.

§2

Przedmiot działalności nowotworzonej Spółki PKS Żywiec beskidy Sp.z o.o stanowi zadania o charakterze użyteczności publicznej określone w art.7 ustawy o samorządzie gminnym w szczególności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do nabycia udziałów w Spółce PKS Żywiec beskidy Sp. z o.o do kwoty 1.000 zł/ jedentysiąć/ t.j 20 udziałów po 50 zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 11:24 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0