:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 792 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie założenia Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Twardorzeczce


UCHWAŁA NrXXVlll/160/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 1 marca 2006 roku


w sprawie założenia Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Twardorzeczce.


Na podstawie art.5 ust.Sa i 5b, oraz art.58 ust.1,2,2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku nr 256,poz.2572 , ze zmianami / oraz art.18 ust.2 pkt 9 lith ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku nr 142 , poz.1591 , z póżn.zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala :


§1

Zakłada się z dniem 1 września 2005 roku Gimnazjum Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Twardorzeczce.

§2

Organizację szkoły określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  2a_statut_gimnazjum1.doc 155.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 11:22 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0