:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 1187 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Żląskiego o przekazanie na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa


wersja archiwalna

UCHWAŁA NrXXVIII/165/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 1 marca 2005 roku


w sprawie : wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa .


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2, art.16 ust.1 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku nr 142 , poz.1591 z póżn.zm. / oraz art.5 ust..4 ustawy z dnia 10 maja I990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz.U. nr 32 z 1990 roku póz. 191 z póżn.zm. /

Rada Gminy w Lipowej uchwala :


§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa parcel nr 2940,4762,4875 o łącznej pow.9300 ma położonych w Lipowej, będących własnością Skarbu Państwa.

§2

Powyższe parcele stanowią drogę o nazwie „Wielidroga „ w Lipowej.

§3

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi karta inwentaryzacyjna nieruchomości.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-07-31 14:02 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2012-07-31 14:02 usunięcie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0