:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 887 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej


UCHWAŁA Nr XXVIII/167/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 1 marca 2005 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.


Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / t.j. Dz.U. z 1997 nr 9 poz.43 z póżn. zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Uchwala się wysokość stawek za najem sal gimnastycznych : 1.Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Twardorzeczce :
a/ Szkoły podstawowe z terenu gminy Lipowa mogą korzystać z w/w obiektu bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia,
b/ Kluby sportowe z terenu gminy Lipowa 20 zł + VAT za 1 godz.
cl Kluby sportowe i dorośli z poza terenu gminy 50 zł + VAT za 1 godz.
d/ Dorośli z terenu gminy 30 zł + VAT za 1 godz.
e/ Wynajem na imprezy sportowe 50 zł + VAT za 1 godz
f / Korzystanie z sali korekcyjnej 20 zł + VAT za 1 godz
2. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Lipowej:
a/ Kluby sportowe z terenu gminy Lipowa 10 zł + VAT za 1 godz.
b/ Kluby sportowe i dorośli z poza terenu gminy 30 zł + VAT za 1 godz.
c/ Dorośli z terenu gminy 20 zł + VATza 1 godz.
d/Wynajem na imprezy sportowe 50 zł + VAT za 1 godz.

§2

Wynajmu można dokonywać codziennie w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych .

§3

Regulamin korzystania z w/w obiektów opracują dyrektorzy szkół w Lipowej i Twardorzeczce.

§4

Środki pozyskane z wynajmu będą stanowić dochody gminy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 08:14 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0