:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 945 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przekazania darowizny


UCHWAŁA Nr XXVIII/168/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 1 marca 2005 roku


w sprawie przekazania darowizny


Na podstawie art.7 ust 1 pkt 14, art.18ust.1 w związku z art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142poz.1591 zpóżn.zm./orazart.29pkt2wzwiazkuz art.32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej / Dz.U. z 2001 r. Nr 147 poz.1229/

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

W celu utrzymania , wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej przekazać w formie darowizny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie samochód pożarniczy Star 660 nr rej. BBA103 S rok produkcji 1969 stanowiącym mienie komunalne
gminy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-18 08:12 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0