:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 803 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/139/04 Rady Gminy w Lipowej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


UCHWAŁA nr XXVII/159/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 8 luty 2005 roku


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/139/04 Rady Gminy w Lipowej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 , art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 , art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / t.j.z 2001 r. Dz.U.Nr 142 póz.1591 z póżn.zm./ w związku z art.96 , ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64,poz.593 z póżn.zm./

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/139/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-08-17 14:33 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0