:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 1181 razy Strona do wydruku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r


Uchwała Nr XXX/177/05
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 26 kwietnia 2005 r.


w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa oraz udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy /t.j. Dz.U.nr.142 póz. 1591 z 2001 r. z późn.zm. / oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.nr.155 poz.1998 r. z późn.zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§1

Przyjmuje „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2004 rok „stanowiące zał.Nr.1 do niniejszej uchwały, oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 rok.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Lista załączników do artykułu :

  sprawozd._za.2004r..doc 327 KB
  zacz._nr_1do_spr.za_2004_rok.doc 41 KB
  za_nr_2do_sprawozd.za_2004_rok.doc 76.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-05-02 12:04 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0