:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 837 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zakupu działek pod poszerzenie drogi w Lipowej Przez Bindową Kępę


Uchwała Nr XXIV/136/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 16.11.2004r.


w sprawie: zakupu działek pod poszerzenie drogi w Lipowej przez Bindową Kępę.

Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001rz późn. zm./

RADA GMINY W LIPOWEJ
uchwala co następuje:


§1

Zakupić od
- P.P. Bednarz Tadeusz zam. Lipowa 890 działkę nr 4259/1 o pow. 59m2 objęta KW 54126,
- P.P. Jasek Mieczysław i Maria zam. Lipowa 245 działki nr 4248/1 o pow. 90 m2 4262/1 o pow. 19m2, nr 4214/1 o pow.145m2, nr 4258/1 o pow. 119 m2 objęte KW 37004,
- P.P. Jasek Alina i Edward zam. Lipowa 841 działki nr 3973/3 o pow. 11 m2 , nr 4198/3 o pow. 26 m2 objęte KW 37435,
za cenę 7 zł/1 m2 położne w Lipowej na mienie komunalne Gminy Lipowa

§2

Nabyte działki zostaną przeznaczone pod poszerzenie drogi Lipowa przez Bindową Kępę .

§3

Traci moc Uchwała Nr XXI/121/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2004r w sprawie zakupu działek pod poszerzenie drogi w Lipowej przez Bindową Kępę.

§4

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-04-15 14:07 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0