:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 857 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zakupu działek na drogę Przez Bindową Kępę dojazdową do zbiorników sieci wodociągowej w Lipowej


Uchwała Nr XXIV/135/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 16.11.2004r.


w sprawie: zakupu działek na drogę przez Bindową Kępę dojazdową do zbiorników sieci wodociągowej w Lipowej.

Na podstawie art. 44 pkt. 5 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r z późn. zm./

RADA GMINY W LIPOWEJ
uchwala co następuje:


§1

Zakupić od
- P.P. Bednarz Tadeusz zam. Lipowa 890 działkę nr 4259/3 o pow. 95m2 objęta KW 54126,
- P.P. Jasek Mieczysław i Maria zam. Lipowa 245 działkę nr 4258/3 o pow. 176m2 .działkę nr 4258/4 o pow. 113m2 objęta KW 37004,
- P.P. Zuziak Zbigniew i Monika zam. Lipowa 186 działkę nr 4257/1 o pow. 60m2 .działkę nr 4257/2 o pow. 108m2 objęta KW 92472,
- P.P. Jasek Stefan i Aniela zam. Lipowa 331 działkę nr 4261/1 o pow. 54m2 objęta KW 66644,
- P.P. Jagosz Stefan i Teresa zam. Gliwice ,ul. Harcerska 1/24 działkę nr 4255/1 o pow. 164m2 objęta KW 60445
za cenę 7zł/1 m2 położona w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

§2

Nabyta działka zostanie przeznaczona na drogę dojazdową do zbiorników sieci wodociągowej w Lipowej

§3

Traci moc Uchwała Nr XV/85/03 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie zakupu działek pod drogę do zbiorników na wodę w Lipowej.

§4

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-04-15 14:05 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0