:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 851 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia Porozumienia w zakresie realizacji zadań publicznych


U C H W A Ł A Nr XXIII/132/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 19 października 2004 roku


w sprawie przyjęcia Porozumienia w zakresie realizacji zadań publicznych
Na podstawie art.8 ust.2 a ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie terytorialnym /1. j .Dz. U. nr 142 poz.1591 z 2001 roku/ oraz Uchwały Nr XXI/226/04 Rady Powiatu w Żywcu
Rada Gminy w Lipowej uchwala :

§1

przyjąć Porozumienie w zakresie realizacji zadań publicznych będących zadaniem własnym Powiatu Żywieckiego a powierzonych Gminie Lipowa, zawarte między Powiatem Żywieckim a Gminą Lipowa t.j założenie i prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego od dnia 1 września 2005 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-04-15 14:00 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0