:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 806 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przekazywania środków na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu


UCHWAŁA nr XXII/125/04
RADY GMINY W LIPOWEJ
z dnia 5 października 2004r


w sprawie przekazywania środków na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001r póz. 1591 z póżn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXVII/95/04 z dnia 16 marca 2004r

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§1

Gmina Lipowa postanawia przekazywać na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, począwszy od stycznia 2005r do grudnia 2009r kwotę 9.285,89 zł miesięcznie na poczet i fazy Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie - Kontrakt ( pn. „Pomoc Techniczna dla Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie". Ogółem przekazana przez Gminę Lipowa kwota wyniesie 557.153,65 zł.

§2

Rada Gminy upoważnia Wójta do wystawienia dla Związku Międzygminego ds. Ekologii weksla do wysokości całkowitych zobowiązań Gminy na realizację powyższego Kontraktu, będącego zabezpieczeniem wykonania niniejszej Uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i upoważnia się Wójta do podpisania porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-04-15 13:56 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0