:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 628 razy Strona do wydruku

Nadanie dziecku nazwiska męża matki


wersja archiwalna

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka, małżonkowie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego mogą złożyć oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do nadania nazwiska męża matki niezbędna jest jego zgoda.
Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba, że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
Właściwy do przyjęcia takiego oświadczenia jest każdy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
• odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka

Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków
Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
podanie - 5 , 00 zł.


Podstawa prawna:
art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

autor informacji: Iwona Talik


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-06 12:03 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:42 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2005-02-25 07:42 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec