:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zarządzanie kryzysowe artykuł wyświetlony 652 razy Strona do wydruku

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat)


wersja archiwalna

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 87 18 49 wew. 39

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego. Po podpisaniu przez wójta wysyła się je do urzędu wojewódzkiego celem podpisania przez wojewodę. Następnie wnioski o których mowa wyżej - wojewoda przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) (wzór USC -10 w załączeniu)

Do wglądu:
• akt małżeństwa Jubilatów
• dowody osobiste małżonków

Termin załatwienia sprawy:
Do 180 dni

Opłaty:
Nie pobiera się

Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r., Nr 277, poz. 2743).

autor informacji: Iwona Talik


Lista załączników do artykułu :

  wzr__usc__10.doc 32 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-06 12:01 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2005-02-25 07:42 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2005-02-25 07:42 usunięcie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0