:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 887 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Lipowa


U C H W A Ł A Nr XVIII/105/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy Lipowa"

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r./ oraz art.l9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. nr 72, poz.747 z 2001 r. /

Rada Gminy w Lipowej uchwala:


§1

Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy Lipowa „ .
Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .


Lista załączników do artykułu :

  regulamin_wod_kan_do_publikacji.doc 122 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-02-08 12:00 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0