:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Majatek publiczny artykuł wyświetlony 3048 razy Strona do wydruku

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2004 rok


I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA 2004 ROK


Wszystkie składniki mienia komunalnego , które posiada Gmina w Lipowej są zagospodarowane i posiadają wpis do ksiąg wieczystych .
Przekazano 2 działki w użytkowanie wieczyste :

- 1 działkę dla Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lipowej – 5.200 m2
- 1 działkę dla Spółdzielni Mleczarskiej w Żywcu – 1.417 m2

Również 3 budynki z działkami przekazano w dzierżawę .
Reszta wykazanego w załączeniu mienia pozostaje w dyspozycji Wójta Gminy Lipowa .
W trakcie załatwiania w sądzie znajdują się 2 sprawy :

- przejęcie mienia szkół podstawowych
- przejęcie boisk sportowych , na mienie komunalne Gminy.

Od 27 maja 1994 r. Gmina jest udziałowcem Spółki z o.o
„BESKID” , której przedmiotem działalności jest pozyskiwanie , organizacja , odbiór i zagospodarowanie odpadów .
Aktualnie wysokość udziałów wynosi 46.000 zł.

Gmina Lipowa na dzień 30 październik 2004 r. nie posiada żadnych akcji.

Wójt Gminy Lipowa informuje , iż dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2004
wynoszą :
plan - 18.000 zł.
wykonanie - 16.268 zł. na dzień 30.10.2004 r.


Budynki mieszkalne


Agronomówka
wart.bud. 33.591 zł. dzierżawa
wart.gruntu 9.900 zł. 2.200 m2 najmu

Budynek w Dolnej Lipowej
wart.bud. 14.100 zł.
wart.gruntu 3.600 zł. 800 m2 Wójt Gminy

Stara Gmina
wart.bud. 53.902 zł.
wart.gruntu 5.400 zł. 1.200 m2 Wójt Gminy

Przedszkole i Biblioteka w Leśnej
wart.bud. 147.533 zł.
wart.gruntu 5.611 zł. 1.247 m2 Wójt Gminy

Ogółem wartość : 273.637 zł.


Budynki niemieszkalne


U.G. Lipowa
wart.bud. 193.127 zł.
wart.gruntu 12.150 zł. 2.700 m2 Wójt Gminy

Świetlica Lipowa-Podlas
wart.bud. 51.644 zł.
wart.gruntu 695 zł. 103 m2 Wójt Gminy

Kostnica Gminy
wart.bud. 4.208 zł. Wójt

Świetlica Brzeziny w budowie
wart.bud. 218.000 zł.
wart.gruntu 12.072 zł. 1.818 m2 Wójt Gminy

Budynek Szkoły Podstawowej i Przedszkole w Twardorzeczce
wart.bud. 216.840 zł. Wójt Gminy

Ogółem wartość : 708.736 zł.


B U D O W L E


Oczyszczalnia Ścieków Lipowa – Centrum
wartość 188.907 zł. Wójt Gminy
wart.gruntu 1.046 zł. 523 m2 Wójt Gminy

Sieć kanalizacyjna
Lipowa – Centrum wartość 388.020 zł. Wójt Gminy

Ogrodzenie Cmentarza komunalnego
wartość 9.283 zł. Wójt Gminy

Wiaty przystankowe
3 szt. 17.174 zł. Wójt Gminy

Sieć wodociągowa wsi Sienna
wartość 2.183.225 zł. Wójt Gminy

Sieć kanalizacyjna wsi Sienna
wartość 2.116.577 zł. Wójt Gminy

Wodociąg Poddzielec
wartość 205.605 zł. Wójt Gminy

Droga przez Kępę Lipowa
wartość 242.293 zł. 676 mb Wójt Gminy

Droga Twardorzeczka Sośliny
wartość 414.735 zł. 1703 mb Wójt Gminy

Droga Lipowa Brzeziny – Wielidroga
wartość 307.818 zł. 1133 mb Wójt Gminy

Droga „Do Żarnówki” Lipowa Dolna
wartość 131.517 zł. 0,832 km. Wójt Gminy

Ogółem wartość Budowli : 6.206.200 zł.


D Z I A Ł K I


Przy Mleczarni
wart.gruntu 2.834 zł. 1.417 m2 użyt.wie

SKR Lipowa
wart. gruntu 13.400 zł. 6.700 m2 użyt.wie

Działki Lipowa (przystanki,zatoki PKS)
wart. gruntu 7.200 zł. 2.400 m2 inne formy użytkowania

Przystanek w Słotwinie 933/2
wart. 500 zł. 148 m2 inne formy użytkowania

Pętla autobusowa w Ostrem
wart. 1.700 zł. 246 m2 inne formy użytkowania

Działka w Słotwinie pod zbiornik wodny
wart. 2.500 zł. 500 m2 Wójt Gminy

Działka w Leśnej
wart. 3.000 zł. 605 m2 Wójt Gminy

Działka szkolna w Siennej
wart. 3.848 zł. 1.026 m2 inne formy użytkowania

Działka w Słotwinie boisko szkolne
wart. 9.823 zł. 1.786 m2 inne formy użytkowania

Działka w Słotwinie strefa ochronna dla zbiornika
wart. 5.115 zł. 1.000 m2 inne formy użytkowania

Działka w Lipowej parking
wart. 5.600 zł. 700 m2 Wójt Gminy

Działka w Słotwinie plac zabaw (naprzeciw szkoły)
wart. 9.390 zł. 1.269 m2 Wójt Gminy

Cmentarz komunalny w Leśnej
wart. 5.273 zł. 10.462 m2 Wójt Gminy

Działka w Siennej - zbiorniki dla wodociągu
wart. 6.873 zł. 777 m2 Wójt Gminy

Przystanek MZK Sienna
wart. 3.690 zł. 369 m2 Wójt Gminy

Działka w Siennej Wodociąg (pompownia)
wart. 3.764 zł. 688 m2 Wójt Gminy

Działki pod boisko w Leśnej
wart. 55.105 zł. 17.491 m2 Wójt Gminy

Działka pod Wodociąg - strefa ochronna dla zbiorników wodociągu Sienna
wart. 3.730 zł. 1.013 m2 Wójt Gminy

Działka pod studnie wiercone Lipowa pod Kościół
wart. 10.476 zł. 582 m2 Wójt Gminy

Działki GS Sienna
wart. 16.990 zł. 1.017 m2 Wójt Gminy

Działka w Twardorzeczce przy Szkole Podstawowej
wart. 129.600 zł. 10800 m2 Wójt Gminy

Działka w Leśnej (droga i parking przy cmentarzu w Leśnej)
wart. 11.362 zł. 874 m2 Wójt Gminy

Parking pod Ośrodkiem Zdrowia w Lipowej
wart. 9.025 zł. 1.805m2 Wójt Gminy

Parking przy kościele w Lipowej
wart. 21.572 zł. Wójt Gminy

Działka Lipowa (poszerzenie drogi na Zemankę)
wart. 1.494 zł. 600 m2 Wójt Gminy

Działki Lipowa (poszerzenie drogi na Zemankę – darowizny )
wart. --- 515 m2 Wójt Gminy

Działka pod Boisko w Leśnej
wart. 3.500 zł. 1001 m2 Wójt Gminy

Działka Twardorzeczka /kolektor kanalizacyjny z przepompownią/
wart. 1.200 zł. 1183 m2 Wójt Gminy

Działka w Ostrem pod ujęcie wody ze źródła stokowego
wart. 28.819 zł. 4107 m2 Wójt Gminy

Działka pod drogę przez Kępe

wart. 19.000 zł. 0,2300 ha Wójt Gminy

Działka pod drogę w Lipowej Brzezinach „Wielidroga”
darowizna 429 m2 Wójt Gminy

Działka na drogę Lipowa Podlas /Zemanka /
darowizna 0,02 ha Wójt Gminy

Droga na drogę Lipowa Podlas / Zemanka /
wart. 1.860 zł. 0,0620 ha Wójt Gminy

Działka przeznaczona na zbiornik sieci wodociągowej w Lipowej
wart. 34.300 zł. 4.900 m2 Wójt Gminy

Działka w Ostrem Strażnica OSP Ostre
wart. 11.085 zł. 739 m2 Wójt Gminy

Ogółem wartość Działek : 443.628 zł.

Wójt Gminy Lipowa informuje o zmianach , które mają wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Lipowa za 2004 rok tj.

Budynki mieszkalne
- Przedszkole i Biblioteka w Leśnej wartość budynku wzrosła o kwotę 35.307 zł.

Wartość budynków mieszkalnych wzrosła o kwotę : 35.307 zł.

Budowle
– Oczyszczalnia Ścieków Lipowa o wartości 136.989 zł. została zlikwidowana ze względu na zużycie zg. z protokołem likwidacji.

Przyjęto na stan :
- Oczyszczalnie ścieków Lipowa-centrum o wartości 188.907 zł.
- Wodociąg Poddzielec o wartości 205.605 zł.
- Drogę przez Kępę o wartości 242.293 zł.
- Drogę T-czka Sośliny o wartości 414.735 zł.
- Drogę Brzeziny – Wielidroga o wartości 307.818 zł.
- Droga „Do Żarnówki” o wartości 131.517 zł.

Ogółem wartość budowli w stosunku do roku 2004 wzrosła o kwotę ; 1.353.886 zł.

Działki zwiększono następująco;
- Działka w Słotwinie pod zbiornik wodny zwiększono o kwotę 500 zł.
- Działka Lipowa Podlas Zemanka - darowizna
- Działka Lipowa Podlas Zemanka o wartość 1.860 zł.
- Działka na zbiornik Sieci wodociągowej w Lipowej o wartość 34.300 zł.
- Działka w Ostrem o wartość 11.085 zł.

Działka w Słotwinie plac zabaw – podczas podziału działki stwierdzono, że powierzchnia działki jest mniejsza w związku z powyższym została pomniejszona powierzchnia o 45 m2.

Działki GS Sienna – dokonano zamiany działek na podstawie aktu notarialnego w związku z tym aktualny stan działek zmniejszył się o 335 m2 oraz o wartość 5.025 zł.

Działka o wartości 256.618 zł. stanowiąca drogę przez Kępę w wyniku końcowych rozliczeń wzrosła o kwotę 4.675 zł. z czego :
- wartość gruntu działki stanowi kwota 19.000 zł.
- natomiast wartość drogi „ przez Kępę „ 242.293 zł.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-01-28 09:44 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0