:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Stanowiska artykuł wyświetlony 1150 razy Strona do wydruku

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Wójt Gminy
Stanisław Caputa
II piętro, pok. nr 16
tel. 33 867 16 28
e-mail:wojt@lipowa.pl

Sekretarz Gminy
Przemysław Sufa – Rajski
II piętro, pok. nr 17
tel. 33 867 16 28
e-mail: sekretarz@lipowa.pl

Skarbnik Gminy
Krystyna Piecuch

parter, pok. nr 5
tel. 33 867 06 22 wew. 136
e-mail: skarbnik@lipowa.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY


Biuro Rady Gminy
Kierownik Referatu
Adrian Jagosz
II piętro, pok. nr 19
tel. 33 867 06 22 wew. 143 e-mail: a.jagosz@lipowa.pl

Kadry Urzędu Gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi
Specjalista
Justyna Wawrzuta
II piętro, pok. nr 19
tel. 33 867 06 22 wew. 165
e-mail: j.wawrzuta@lipowa.pl

Sekretariat Wójta Gminy
Młodszy Referent
Katarzyna Pietraszko
II piętro, pok. nr 15
tel. 33 867 16 28
e-mail: sekretariat@lipowa.pl

Działalność gospodarcza
Inspektor
Lucyna Sitko
parter, pok. nr 1
tel. 33 867 06 22
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

Punkt Obsługi Klienta
Podinspektor
Anna Mucha
parter, pok. nr 1
tel. 33 867 06 22
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

Sprawy oświatowe
Inspektor
Małgorzata Michalska–Gąsiorek
I piętro, pok. nr 14
tel. 33 867 06 22 wew. 144
e-mail: m.michalska@lipowa.pl

Kadry jednostek oświatowych, archiwum zakładowe
Inspektor
Anna Małysiak
I piętro, pok. nr 14
tel. 33 867 06 22 wew. 160
e-mail: a.malysiak@lipowa.pl

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, stypendia socjalne
Inspektor
Teresa Handzlik
budynek B, piętro
pok. nr 2,
tel. 33 867 46 68
e-mail: t.handzlik@lipowa.pl


REFERAT INFRASTRUKTURY


Inwestycje i fundusze europejskie
Kierownik Referatu
Adam Jakubiec
I piętro, pok. nr 9
tel. 33 867 08 10
e-mail: inwestycje@ug-lipowa.com

Zamówienia publiczne Specjalista
Jacek Pytlarz
I piętro, pok. nr 9
tel. 33 867 08 10
e-mail: przetargi@ug-lipowa.pl

Gospodarka komunalna Podinspektor
Marzena Krzesak
I piętro, pok. nr 9
tel. 33 867 08 10
e-mail: m.krzesak@lipowa.pl

Komunikacja i drogi Inspektor
Lucyna Piekielska
I piętro, pok. nr 10
tel. 33 867 06 22 wew.170
e-mail:budownictwo@ug-lipowa.com

Zagospodarowanie przestrzenne
Inspektor
Władysława Konior
parter, pok. nr 3
tel. 33 867 18 48
e-mail: w.konior@lipowa.pl

Rolnictwo i leśnictwo, gospodarka nieruchomościami, gospodarka wodna Inspektor
Maria Jasek
parter, pok. nr 3
tel. 33 867 18 48 e-mail: m.jasek@lipowa.pl

Ochrona środowiska
Inspektor
Maria Szustakowska
parter, pok. nr 3
tel. 33 867 18 48
e-mail: m.szustakowska@lipowa.pl

Księgowość kanalizacji i wodociągów Inspektor
Katarzyna Biegun
budynek B, piętro, pok. nr 2
tel. 33 867 46 68
e-mail: k.biegun@lipowa.pl

Księgowość kanalizacji i wodociągów Inspektor
Bogusława Gąska
budynek B, piętro, pok. nr 2
tel. 33 867 46 68
e-mail:b.gaska@lipowa.pl

Księgowość kanalizacji i wodociągów Specjalista
Alina Jasek
budynek B, piętro, pok. nr 2
tel. 33 867 46 68
e-mail: a.jasek@lipowa.pl


REFERAT FINANSOWY


Księgowość szkół i przedszkoli
p.o. Kierownika Referatu
Danuta Kosarz
parter, pok. nr 4
tel. 33 867 18 49 wew. 145
e-mail:d.kosarz@lipowa.pl

Księgowość szkół i przedszkoli
Referent
Monika Worek
parter, pok. nr 4
tel. 33 867 18 49 wew.145
e-mail: m.worek@lipowa.pl

Księgowość szkół i przedszkoli
Specjalista
Jadwiga Jopek
parter, pok. nr 4
tel. 33 867 18 47
e-mail: j.jopek@lipowa.pl

Księgowość budżetowa (wydatki)
Specjalista
Maria Pawlik
parter, pok. nr 4
tel. 33 867 18 49 wew.141 e-mail: m.pawlik@lipowa.pl

Księgowość budżetowa (dochody)
Specjalista
Halina Piecuch
parter, pok. nr 4
tel. 33 867 18 47
e-mail: h.piecuch@lipowa.pl

Księgowość budżetowa
Młodszy Referent
Dominka Tomaszek-Semik
parter, pok. nr 4
tel. 33 867 18 49 wew.141

Księgowość podatkowa (podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego), BHP
Referent
Aneta Piecuch
parter, pok. nr 4
tel. 33 867 18 49 wew. 141

Wymiar podatków
Inspektor
Magdalena Caputa
parter, pok. nr 6
tel. 33 867 18 49 wew.149 e-mail: m.caputa@lipowa.pl

Wymiar podatków
Specjalista
Monika Wandzel
parter, pok. nr 6
tel. 33 867 18 49 wew.149
e-mail: m.wandzel@lipowa.pl

Księgowość podatkowa (egzekucja)
Inspektor
Marta Zuziak
parter, pok. nr 6
tel. 33 867 18 49 wew.137 e-mail: m.zuziak@lipowa.pl

Płace
Inspektor
Danuta Jasek
I piętro, pok. nr 8
tel. 33 867 18 49 wew.159
e-mail: d.jasek@lipowa.pl

Płace
Inspektor
Anna Piecuch – Laszczak
I piętro, pok. nr 8
tel. 33 867 18 49 wew.159
e-mail: a.piecuch-laszczak@lipowa.pl

Obsługa kasowa
Specjalista
Grażyna Pietraszko
parter, pok. nr 2
tel. 33 867 18 49 wew. 139

USC
Urząd Stanu Cywilnego, zmiana imion i nazwisk, dowody osobiste
Zastępca Kierownika USC
Iwona Talik
I piętro, pok. nr 14
tel. 33 867 06 22 wew.146 e-mail:i.talik@lipowa.pl

Ewidencja ludności i sprawy wojskowe
Zastępca Kierownika USC
Barbara Biegun
I piętro, pok. nr 13
tel. 33 867 06 22 wew.138 e-mail: b.biegun@lipowa.pl


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-23 11:44 dodanie artykułu
2 2006-09-22 09:33 zmiana treści
3 2007-09-03 14:28 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
4 2007-09-03 14:31 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
5 2007-09-03 14:31 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
6 2007-09-03 14:35 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
7 2007-09-03 14:40 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
8 2007-09-03 14:46 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
9 2007-09-03 14:50 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
10 2008-02-18 09:27 zmiana treści
11 2008-09-26 12:43 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
12 2008-09-26 12:47 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
13 2008-09-26 13:07 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
14 2008-09-26 14:49 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
15 2008-09-26 14:58 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
16 2010-12-07 10:30 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
17 2010-12-10 09:25 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
18 2010-12-22 08:34 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
19 2011-01-21 11:48 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
20 2011-04-04 14:29 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
21 2011-09-08 08:27 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
22 2012-11-28 14:34 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
23 2012-11-28 14:42 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
24 2012-11-28 14:44 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
25 2012-11-28 14:44 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
26 2012-11-28 14:45 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
27 2012-11-28 14:47 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
28 2012-11-28 14:48 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
29 2012-11-28 14:50 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
30 2012-11-28 14:51 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
31 2012-11-28 14:52 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0