:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 684 razy Strona do wydruku

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lipowa”


Informacja

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lipowa”

/31.10.2012 r./


Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że do Urzędu Gminy Lipowa wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lipowa”.Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Urzędu Gminy Lipowa do 21 dni od dnia umieszczenia powyższej informacji.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Bip-u Urzędu Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.
Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa

Lista załączników do artykułu :

  zarzdzenie_wjta_gminy_lipowa_z_dnia_6_listopada_2012_roku.pdf 128.42 KB
  formularz_uwag_do_konsultacji.doc 34.5 KB
  zarzdzenie_wjta_gminy_lipowa_z_dnia_6_listopada_2012_roku.pdf 128.42 KB
  formularz_uwag_do_konsultacji_1.doc 34.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2012-11-05 09:18 dodanie artykułu Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
2 2012-11-05 09:53 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0