:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 914 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2005 i 2006 roku inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych


UCHWAŁA Nr XXI/119/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2005 i 2006 roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r z poźn. zmianami) oraz art. 22 ust. 1 pkt. 21, art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 10 grudnia 1993r o finansowaniu gmin (Dz. U. nr 129, poz. 600 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Lipowej
uchwala:


§ 1

1. Przystąpić w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wykonania następujących inwestycji gminnych:
- budowa wodociągu w miejscowości Lipowa
2. Zabezpieczyć w budżecie Gminy Lipowa na rok 2005 środki finansowe na realizację inwestycji gminnych w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych na łączną kwotę 3 546 989,83 złotych oraz na rok 2006 na łączną kwotę 2 075 946,25 złotych
3. Szczegółowy sposób finansowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W przypadku konieczności pokrycia wydatków na konserwację i utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, zostaną zabezpieczone na ten cel środki w budżecie Gminy Lipowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Gminy Lipowa.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 14:13 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0