:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 969 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny


UCHWAŁA Nr XXI/120/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie przyjęcia darowizny


Na podstawie art. 44 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm/

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Przyjąć darowiznę w postaci nieruchomości od:
- P.P. Bednarz Tadeusz zam. Lipowa 890 działka nr 4259/1 o pow. 200 m2 objęta KW 54126,
- P.P. Jasek Mieczysław i Maria zam. Lipowa 245 działki nr 4262/1 o pow. 100m2, nr 4214/1 o pow. 100 m2 objęte KW 37004,
- P.P. Jasek Alina i Edward zam Lipowa 841 działki nr 3973/3 o pow. 56 m2, nr 4202/1 o pow. 144 m2 objęte KW 37435,
- P.P. Kliś Krystyna i Zdzisław zam. Lipowa 300 działkę nr 4230/1 o pow. 16 m2 objętą KW 36324,
- P. Kliś Krystyna zam. Lipowa 300 działkę nr 4231/1 o pow. 12 m2 objętą KW 36525,
- P.P. Dorota i Jan Jakóbiec zam. Lipowa 877 działki nr 4200/1 o pow. 159 m2, 4199/1 o pow. 7 m2 objęte KW 65043,
- P.P. Justyna i Krzysztof Kurowski zam. Lipowa 486 działki nr 3972/1 o pow. 109 m2, 4204/1 o pow. 77 m2 objętych KW 105592,
- P.P. Bogusława i Andrzej Biernat zam. Lipowa 182 działkę nr 4260/1 o pow. 117 m2 objętą KW 100775,
- P.P. Katarzyna i Robert Krawiec zam. Lipowa 697 działkę nr 4234/1 o pow. 24m2 objętą KW 97856
położone w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

§ 2

Nabyte działki zostaną przeznaczone pod poszerzenie drogi Lipowa przez Bindową Kępę.

§ 3

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 14:08 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0