:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 903 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zakupu działek pod poszerzenie drogi w Lipowej przez Bindową Kępę


UCHWAŁA Nr XXI/121/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie zakupu działek pod poszerzenie drogi w Lipowej przez Bindową Kępę


Na podstawie art. 44 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje:


§ 1

Zakupić od:
- P.P. Bednarz Tadeusz zam. Lipowa 890 działkę nr 4259/1 o pow. 59 m2 objętą KW 54126,
- P.P. Jasek Mieczysław i Maria zam. Lipowa 245 działki nr 4248/1 o pow. 90 m2, 42462/1 o pow. 19 m2, 4214/1 o pow. 145 m2, 4258/1 o pow. 119 m2 objętych KW 37004
- P.P. Jasek Alina i Edward zam. Lipowa 841 działki nr 3973/3 o pow. 11 m2, 4198/3 o pow. 26 m2 objęte KW 37435,
za cenę 4 zł/1m2 położone w Lipowej na mienie komunalne Gminy Lipowa.

§ 2

Nabyte działki zostaną przeznaczone pod poszerzenie drogi Lipowa przez Bindową Kępę.

§ 3

Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łącznie z zawarciem aktu notarialnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-12-08 13:56 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0